όροι και Προϋποθέσεις

Η ONLINESHOP S.R.L., Ρουμανικό νομικό πρόσωπο, έχει την εταιρική εδρα στο  Piatra Neamt, Olteniei nr. 26A , αριθμός κατάταξης στο Εμπορικό Μητρώο J27/513/2004 και μοναδικός κώδικας εγγραφής  RO16306031.

 

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με την εγγραφή παραγγελίας στην ιστοσελίδα, ο αγοραστής συμφωνεί με τη μορφή επικοινωνίας (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω του οποίου η ONLINESHOP S.R.L .. εκτελεί τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Η ειδοποίηση που έλαβε ο αγοραστής μετά την παραγγελία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντιπροσωπεύει την αποδοχή της παραγγελίας. Η κοινοποίηση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή τηλεφωνικά.

Για δικαιολογημένους λόγους, η ONLINESHOP S.R.L διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας . Αν αλλάξετε την ποσότητα των εμπορευμάτων με τη σειρά, θα ειδοποιήσετε τον αγοραστή με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που διατίθενται κατά τη στιγμή της παραγγελίας και θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε.

Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται μεταξύ του ONLINESHOP S.R.L. και αγοραστή κατά την παραλαβή από τον αγοραστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της κοινοποίησης της αποστολής της παραγγελίας.

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδαwww.mypni.gr περιλαμβάνουν την T.V.A. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τιμή και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται σε κάθε παραγγελία. ONLINESHOP S.R.L. θα εκδώσει στον αγοραστή τιμολόγιο για τα παραδοθέντα εμπορεύματα, με την υποχρέωση του αγοραστή να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την σωστή επικοινωνία του τιμολογίου για την παραγγελία, ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε φορά που τα δεδομένα στο λογαριασμό ή στοwww.mypni.gr είναι η περίπτωση και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε παραγγελία που υπάρχει στο λογαριασμό.

 


3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ


Η ONLINESHOP S.R.L. δεσμεύεται να παραδώσει τα αγαθά στο σύστημα ταχυμεταφορών πόρτα-πόρτα στον αγοραστή.

Ο πωλητής θα διασφαλίσει την ορθή συσκευασία των Αγαθών και θα εξασφαλίσει τη διαβίβαση των συνοδευτικών εγγράφων (το φορολογικό τιμολόγιο και το πιστοποιητικό εγγύησης που έχει εκδοθεί από τον πωλητή ή προμηθευτή του για τα αγορασθέντα αγαθά).


Σας ενημερώνουμε ότι κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή, οι διανομείς είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν το WEEE (αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) στο σύστημα "ένα προς ένα" δωρεάν, υπό τους ίδιους όρους με τους παραδότες του νέου προϊόντος, εάν ο εξοπλισμός είναι ισοδύναμου τύπου και έχει εκπληρώσει τις ίδιες λειτουργίες με τον καινούργιο εξοπλισμό.4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Όλα τα εμπορεύματα που πωλούνται από την ONLINESHOP S.R.L., επωφελούνται από όρους εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εμπορικές πολιτικές των παραγωγών. Τα προϊόντα είναι καινούργια, στην αρχική συσκευασία και προέρχονται από πηγές εγκεκριμένες από κάθε κατασκευαστή.

Σε περίπτωση ελαττωματικών αγαθών που ζητούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις στο πιστοποιητικό εγγύησης.

Η έλλειψη του πιστοποιητικού εγγύησης του αγαθού πρέπει να αναφέρεται εντός 48 ωρών από την παραλαβή των αγαθών στη διεύθυνση [email protected]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εκτελούμε υπηρεσία και συναρμολόγηση στο σπίτι του πελάτη.

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η κυριότητα των Αγαθών θα μεταβιβαστεί κατά την παράδοση μετά την πληρωμή από τον αγοραστή στον τόπο που αναφέρεται στην παραγγελία (δηλαδή με την παράδοση - την παραλαβή του παραστατικού μεταφοράς που παρέχει ο courier).6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου αριθ. 677/2001 για την προστασία των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τροποποιημένη και συμπληρωμένη, ONLINESHOP S.R.L. έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται με ασφαλή τρόπο και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Η ONLINESHOP SRL είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Στοιχείων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 18650.


Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι η ενημέρωση των πελατών σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού τους, η ενημέρωση των αγοραστών σχετικά με την εξέλιξη και την κατάσταση των παραγγελιών, την αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων, την εμπορική δραστηριότητα προώθησης των προϊόντων, την εμπορία, τη διαφήμιση, στατιστικές, παρακολούθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών.

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία στη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού και / ή παραγγελία, ο αγοραστής δηλώνει και αποδέχεται άνευ όρων ότι τα προσωπικά του δεδομένα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της ONLINESHOP SRL και εκφράζει ρητά και αδιαμφισβήτητα τη συμφωνία ότι όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν. , που χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται από την ONLINESHOP SRL.

Οι προσωπικές πληροφορίες του Αγοραστή μπορούν επίσης να παρέχονται στη Γενική Εισαγγελία, στην Αστυνομία, στα δικαστήρια και σε άλλα αρμόδια όργανα του κράτους, με βάση και εντός των ορίων των νομικών διατάξεων και ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων αιτημάτων που διατυπώνονται.